• Eilandstraat 2 - 3294 Molenstede

Ballonvaart tijdens Corona

Ballonvaren tijdens Corona

CORONA UPDATE

In aanvulling van het Ministerieel Besluit van 08 mei 2021, mag Step in Balloons de ballonvaarten met passagiers opnieuw opstarten, mits het in acht nemen van de algemene principes in het domein van de kleine luchtvaart vanaf 8 juni 2020. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order.

Bijzondere aandacht voor maatregelen in acht te nemen door de passagiers van ballonvaarten bij Step in Balloons:

Voor de vaart:

 1. Enkel de passagiers die geen symptomen vergelijkbaar met deze van COVID-19 vertonen én niet in contact geweest zijn met zieke personen in de 14 dagen voordien kunnen aan een vlucht deelnemen.
 2. 48 uur voor de vlucht zal elke passagiers bevestigen dat hij/zij geen enkel symptoom vergelijkbaar met COVID-19 vertoont en dat hij/zij niet in contact is geweest met zieke personen in de voorbije 14 dagen. Dit kan via sms op het nummer +32494528220 of via mail op contact@stepinballoons.be
 3. Tijdens de veiligheidsbriefing zal de nadruk liggen op het respect voor de sanitaire maatregelen die tijdens het volledige verloop van de ballonvaart gelden.
 4. Voor aanvang van de ballonvaart zal door iedereen de handen worden ontsmet.

Op het opstijgterrein:

 1. Inachtneming van de social distancing van anderhalve meter en verplichting van het dragen van een mondmasker.
 2. Alleen crew, passagiers mogen zich binnen de perimeter rond de ballon bevinden en zijn verplicht een mondmasker te dragen. Deze wordt aangeduid door kegels. Hierbinnen zijn geen toeschouwers toegelaten.

Tijdens de vaart:

 1. De passagiers dragen hun mondmasker gedurende de volledige vlucht.
 2. De piloot zal zijn mondmasker gedurende de volledige vlucht dragen.
 3. Er wordt gevraagd om zodanig plaats te nemen in de mand dat de passagiers naar de buitenkant van de mand kijken.

Na de vaart:

 1. De social distance moet steeds gerespecteerd worden.
 2. Het landingsterrein zal zo snel als mogelijk worden verlaten (mits toestemming van de eigenaar van het landingsterrein)
 3. Passagiers moeten hun eigen transport na de vaart voorzien. De operator kan/mag geen transport voor de passagiers voorzien.
 4. Na afloop van de ballonvaart zal door iedereen de handen worden ontsmet.